Barn och ungdomar

Självklart kan vi erbjuda tandvård för hela familjen

Barn/ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 23

Vi erbjuder alla typer av behandlingar som ryms inom den avgiftsfria tandvården. Ramarna för detta bestäms av landstingets tandvårdsenhet.

Vi har avtal med region Örebro län

Tandreglering sker i samråd med specialisttandläkare från Tandregleringskliniken.