Förebyggande tandvård

Förebyggande egenvård och regelbunden tandvård är av stor vikt för att bihålla en god tandhälsa.

Av oss får du råd hur du på bästa sätt sköter egenvården, men vi kan även erbjuda behandling hos tandhygienist. Vi samarbetar med Elisabeth Glännestrand.

Vi erbjuder även regelbundna uppföljningar och undersökningar