Nyheter

Läs praktikertjänsts nya magasin....

 

Nya förändringar i tandvårdstödet from 15 januari 2020....kolla vår nya prislista!

2019-04-11
SKI – svenskarna fortsatt väldigt nöjda med tandvården

När patienter i tandvården säger sitt är resultatet tydligt. Av de branscher Svenskt kvalitetsindex, SKI, årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna, och med en kundnöjdhet på 79,2 stoltserar branschen med en ohotad förstaplats. Nöjdast är patienterna med den privata tandvården.
SKI mäter årligen kundnöjdheten i ett stort antal branscher, och tandvården har under många år haft de allra nöjdaste kunderna inom alla sektorer som undersöks. Den privata tandvården har precis som tidigare år nöjdare kunder än Folktandvården och presterar dessutom fortsatt hög kundnöjdhet. Folktandvården ökar dock något från en nästan historiskt låg nivå samtidigt som den privata tandvården backar. Skillnaderna mellan privat och offentlig tandvård är dock fortfarande betydande.

"Varför ska jag bry mig om vad jag dricker?"

 

GDPR: 25 maj 2018
Läs mer på : www.praktikertjanst.se/personuppgifter