Nyheter

Nu går det bra att betala din behandling med....

När Svenskt Kvalitetsindex har genomfört sin årliga kundnöjdhetsundersökning inom tandvårdssektorn, kan Praktikertjänst återigen stolt titulera sig som vinnare. Med ett nöjdhetsindex på 87,1 och högst resultat av alla aktörer i undersökningens kategorier, har Praktikertjänst återigen bevisat att de är Sveriges största privata vårdföretag med de mest nöjda patienterna.

 

 Nya förändringar i tandvårdstödet from 15 januari 2024 - ny prislista

"Varför ska jag bry mig om vad jag dricker?"

Stretchövningar för mun och käke

GDPR: 25 maj 2018
Läs mer på : www.praktikertjanst.se/personuppgifter