Familjetandvård

Barn och ungdomar

Självklart kan vi erbjuda tandvård för hela familjen

Barn/ungdomar har gratis tandvård tom det år de fyller 21.

Vi erbjuder alla typer av behandlingar som ryms inom den avgiftsfria tandvården. Ramarna för detta bestäms av landstingets tandvårdsenhet.

Vi har avtal med landstingen i Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Tandreglering sker i samråd med specialisttandläkare från Tandregleringskliniken.