Kvalitetssäkring

Som ett led i vår strävan att bli bättre som tandläkare och ett tryggare val för dig som patient, är vi med i det kvalitetssäkringsprogram som utarbetats inom Praktikertjänstkoncernen.

Praktikertjänst har ett stort ansvar gentemot de vårdsökande som med förtroende vänder sig till någon av enheterna. Verksamheterna bedriver en kontinuerlig och dokumenterad verksamhetsutveckling. Praktikertjänsts interna kvalitetssystem har utformats utifrån socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården.

Kvalitetssystemet utgår från de förutsättningar som gäller för Praktikertjänsts mottagningar i tandvård och hälso- och sjukvård och andra verksamheter i koncernen.
I föreskrifterna återfinns patientsäkerhet och avvikelsehantering, områden som blir allt mer aktuella. De ingår därför som ett viktigt avsnitt i vårt kvalitetssäkringsarbete.