Priser och villkor

Tandvård i Sverige

Svensk tandvård håller mycket hög kvalitet. Den räknas faktiskt som en av de bästa i världen.

Förr i tiden var tandvård synonymt med akut vård - man gick till tandläkaren när man hade ont. Idag vet vi att många sjukdomar och skador kan förebyggas om man tar väl hand om sin mun. En stor del av munvården kan du själv stå för, men inte allt. Därför är det viktigt att du regelbundet går till tandläkaren och/eller tandhygienisten. De kan upptäcka problem i tid och behandla små som stora skador.

Prissättning i Sverige

Prissättningen på tandvård är fri i Sverige. Kostnaden för olika behandlingar är lägre jämfört med exempelvis våra grannländer. För de flesta typer av behandlingar får du också ersättning från Försäkringskassan eller Landstinget. Barntandvård är avgiftsfri, och i de flesta län kan föräldrar själva välja om barnet ska gå till Folktandvården eller till en privattandläkare.

Fakta

I Sverige finns ungefär 8 300 yrkesverksamma tandläkare, ungefär lika många tandsköterskor och cirka 2 700 tandhygienister. Sex av tio tandläkare är män, medan de flesta tandsköterskor och tandhygienister är kvinnor. Ungefär hälften av tandvårdspersonalen arbetar inom Folktandvården som drivs av landstingen. Den andra hälften arbetar inom den privata tandvården. Inom Praktikertjänst Tandvård finns idag över 1 500 tandläkarmottagningar spridda över hela landet.