Garantier

För fastsittande protetik som tex. kronor och broar lämnas tre års garanti. För avtagbar protetik såsom permanenta delproteser och helproteser lämnas ett års garanti.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

  • Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om.
  • Om tanden fått ny karies, ny fraktur eller rotinfektion.
  • Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld.
  • Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.