Vad kostar det?

Sedan 1999 råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Dagens tandvård finansieras via två olika system, Försäkringskassa och Landsting. Försäkringskassans system består av tre delar; dels ett allmänt tandvårdsbidrag, dels ett skydd mot höga kostnader samt ett särskilt tandvårdsbidrag. Nedan kan du läsa mer om hur Försäkringskassa resp. Landsting ersätter tandvårdskostnader.

Försäkringskassefinansierad tandvård

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av en "tillgodocheck" hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Du kan spara bidraget i max två år och kan då alltså ha max två bidrag samtidigt.

  • Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr per år (du kan maximalt ha 1200 kr).
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (du kan maximalt ha 600 kr).
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (du kan maximalt ha 1200 kr). 

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet och att förebygga vård.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala 100% själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 procents ersättning på referenspriset.
  • För kostnader över 15 000 kronor får du 85 procents ersättning på referenspriset.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar, att du kan äta, tala och tugga samt få ett godtagbart utseende. Kosmetisk tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Det innebär att priset varierar hos olika tandläkare och man har som tandläkare rätt att välja sina egna priser. Det innebär att referenspriset och det faktiska priset inte är det samma. Du har alltid rätt att få en kostnadsberäkning för din planerade behandling och där ska det faktiska priset, referenspriset, hur stor del försökringskassan eventuellt betalar och hur stor del du får betala själv framgå. Är det någonting som är oklart så fråga din tandläkare eller tandhygienist.

Ersättningen från Försäkringskassan går direkt till din tandläkare som drar av den på din tandvårdsräkning. Du betalar nettobeloppet till din tandläkare och behöver alltså inte ligga ute med pengar eller ansöka om ersättning i efterhand. 

Om du är under 23 år

Barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23. Du och dina föräldrar väljer själva tandläkare, så länge de finns plats. Folktandvården har huvudansvar för barnpatienter (upp till och med 23 år).

Uteblivande och sent återbud

Om du uteblir från din inbokade tid eller avbokar den sent, dvs. mindre än 24 timmar innan besöket skulle ägt rum utgår en avgift baserad på hur lång tid du var inbokad. Avgiften ersätts inte av försäkringskassan utan debiteras dig som patient fullt ut.