Kronor och broar

När en tand skadas omfattande pga. karies eller fraktur kan en krona återställa funktion och utseendet.

En krona kan göras i olika material i stommen t.ex. metall eller porslin. På denna stomme bygger man entand i porslin som ska efterlikna granntänderna. Enstaka tandluckor behandlas med broar där man använder granntänderna som stöd och den förlorade tanden blir som en hängande led. Hela konstruktionen sitter fast.

Vi scannar tänderna och skickar digitalt till ett svenskt tandtekniskt laboratorium som fräser ut en ny krona.