Rotbehandling

Det finns olika orsaker till att pulpan inuti tanden dör. Karies, läckande fyllningar och tandgnissling är några av dem.

När det uppstår inflammation eller infektion i pulpan skadas denna och det kan orsaka ilningar, molande eller intensiv värk. Tanden kan räddas genom rotbehandling, s.k. rotfyllning, då pulpan tas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial . Givetvis är en vital pulpa är att eftersträva men ibland måste man rotbehandla tanden.