För tandläkare

Vi tar emot remisser för panoramaröntgen, skiktröntgen i samarbete med Mats Säll (spec. oral radiologi), implantatkirurgi, implantatprotetik, protetik, parodontologi och behandling av periimplantit.

Vid remiss anger ni vad ni önskar ha utfört och om det rör sig om implantat vill vi veta vilket implantatsystem ni föredrar. Vi arbetar fram för allt med Nobel Biocare, Straumann och Neoss, men har även lång erfarenhet av flera system, som ASTRA och Ankylos.

Följande system finns på kliniken för kirurgi och protetik och önskas annat system får Ni gärna kontakta oss.

Samtliga system från Nobel Biocare, Straumann, Neoss och ASTRA.

Alla patienter kallas för undersökning, terapiplan och behandling. När patienten är färdigbehandlad återvänder hen till remitterande tandläkare och skulle man behöva ändra terapi under resans gång, kontaktas remitterande tandläkare av oss.

Mats har 20 års erfarenhet av impantatkirurgi och protetik och har installerat över 7.500 implantat från de flesta företagen på marknaden och har flera utbildningar inom oral kirurgi, mikrokirurgi och parodontal kirurgi.

Samarbetspartners och leverantörer

Nedan ser ni samarbetspartners och leverntörer av material som vi använder på kliniken: