Priser

Kostnaden varierar beroende på behandlingsalternativ och materialval. Därav kan det vara svårt för oss att ge specifik kostnadsinformation innan vi har undersökt din mun. Hos oss erbjuds du därför alltid en kostnadsberäkning efter din undersökning eller innan en behandling skall påbörjas.

Vår prissättning

Vi baserar vår prislista på flera olika faktorer; bland annat vilka material vi använder, kostander för vidareutbildningar, kostnader för utrustning, fasta kostander och vilket dentallaboratorium vi använder oss av, med mera.

Kvalité är basen i vår behandlingspyramid och vi har valt att inte kompromissa på den punkten, utan väljer med omsorg vilka material vi använder och hur vi använder dessa. Snabbt och billigt är sällan en lyckad kombination när det gäller behandlingar på människor, så har ni frågor om kostnader eller tidsperspektiv på våra behandlingar svarar vi gärna på dessa!

Vi är en klinik som ligger i framkant när det gäller modern tandvård och investerar mycket i ny teknik för att kunna ge våra patienter behandlingar som vi själva vill ha. Vi jobbar med flera tandtekniska laboratorier vilket gör att vi kan erbjuda våra patienter en bred och kvalitativ vård.

Referenspriset är en statlig beräkning som utgör grunden för den subvention som ges till patienten. Du får alltid ett skriftligt kostnadsförslag om priset för en behandling överstiger 2.000 kronor. Klicka på länken till höger för att se våra priser.

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 24- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset*, dvs grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 23 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procent ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

.*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.

 

›  Läs mer om tandvårdsstödet