Priser

Kostnaden varierar beroende på behandlingsalternativ och det kan vara svårt för oss att ge specifik kostnadsinformation innan vi har undersökt din mun. Därför lämnas alltid ett skriftligt kostnadsförslag ut till patienten med olika behandlingsalternativ innan behandlingen påbörjas.

Prislista

 

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du som är försäkrad i Sverige ett tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan utnyttjas i samband med ditt besök hos oss. Det går att spara bidraget till nästa år men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade. Utnyttjas det inte försvinner ett och ersätts med ett nytt.

Hur mycket får du?

Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29
är bidraget 600 kronor per år.

Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64
är bidraget 300 kronor per år.

Från och med det år du fyller 65+ är bidraget 600 kronor per år.

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du får detta bidrag den 1:a juli varje år och kan spara det i högst två år. Försäkringskassan och vårt journalsystem håller reda på hur mycket just du har kvar att använda.

Högkostnadsskydd

Inom tandvårdsersättning finns det något vi kallar för högkostnadsskydd. Detta innebär att kostnader upp till 3000:- av referenspriset betalas 100% av patienten.
På kostnader mellan 3000:- och 15 000:- av referenspriset får man 50% ersättning. Överstiger tandvårdskostnaderna 15 000:- av referenspriset får man som patient 85% ersättning.

Kosmetisk tandvård ingår inte i detta, utan betalas 100% av dig som patient. Mer information om tandvårdsersättningen.
Läs mer på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och på 1177.

Kontantfri mottagning

Mottagningen är kontantfri. Du kan betala med kort och finns det möjlighet att betala med faktura via MY WALLEY