Vaccination mot säsongsinfluensa

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

• 65 år och äldre
• gravid
• vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, så som KOL eller astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Välkommen att vaccinera dig hos oss!

Drop in-mottagning för vaccination på Viskaforskliniken kl 13.00 – 18.00
Tisdag 19/11
Torsdag 21/11
Tisdag 26/11
Måndag 2/12

Priser: (Betala gärna med kort, ej faktura)
Riskgrupp 100 kr 
Ej riskgrupp 210 kr

Att tänka på vid besöket:
Bär kläder som är lätta att ta av och på
Besöket är enbart för vaccination