Blodtrycksmottagning

Våra sköterskor kontrollerar ditt blodtryck och ger råd för förebyggande åtgärder. Du kan låna automatiska blodtrycksmätare för kontroller i hemmet och vid behov kan vi utföra mätning av ditt blodtryck under 24 timmar, så kallad ambulatorisk blodtrycksmätning.

För tidsbokning: 08-560 477 00