Diabetesmottagning

Hos oss får du hjälp med bättre kontroll av din diabetes av vår diabetesutbildade sjuksköterska Åsa Kristjansdottir. Hon kan hjälpa dig med träning och instruktion om egna kontroller, förskrivning av diabeteshjälpmedel samt kost- och motionsrådgivning. Planering av årlig kontroll av ögonbottenfoto (som vi gör på vår egen mottagning) samt undersökning av fötterna. I samarbete med distriktsläkare.

För tidsbokning: 08-560 477 00.