Besöksavgifter

  • Besök hos läkare 100 kr
  • Besök hos sjuksköterska/distriktssköterska/provtagning 50 kr,
    fr o m 2022-01-01 är besöket för personer över 65 år gratis
  • Besök hos psykolog 50 kr
  • Telefonrådgivning 0 kr
  • Hembesök 300 kr
  • Planerat hembesök på särskilt boende 100 kr
  • Primärvården är kostnadsfri för personer mellan 0 och 19 år samt över 85 år.

Betala helst med kort.

Vid uteblivet besök utan avbokning senast dagen före faktureras avgiften för besöket.
För personer 0-19 år eller över 85 år faktureras 100 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte för den.

Högkostnadsskyddet gäller sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod utgående från första betalande datum. Fr o m 2022-01-01 höjs taket för frikort till 1200 kr.