Besöksavgifter

 • Besök hos läkare 200 kr. (Olistad patient 300 kr.)
 • Besök hos sjuksköterska/distriktssköterska 50 kr. (Olistad patient 100 kr).
 • Provtagning 50 kr. (Olistad patient 100 kr.)
 • Besök hos psykolog 50 kr.
 • Besök hos fysioterapeut samt arbetsterapeut 200 kr.
 • Telefonrådgivning och chat: 40 kr för sjuksköterskekontakt. 160 kr för läkarkontakt.
 • Distanskontakt (chatt): läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut 160 kr.
 • Distanskontakt (chatt): sjuksköterska, psykolog 40 kr.
 • Videobesök via video kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen.
 • Hembesök 200 kr för läkarbesök och 150 kr för övrig personal.
 • Planerat hembesök på särskilt boende 100 kr.
 • Primärvården är kostnadsfri för personer mellan 0 och 19 år samt över 85 år.

Hos oss betalar du med betalkort eller Swisch.

Uteblivet besök/Sent återbud:
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.
Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Högkostnadsskyddet gäller sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod utgående från första betalande datum. Taket för frikort är 1400 kr.