Läkare

Hos oss arbetar läkare specialiserade inom allmänmedicin och primärvård.

Våra specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare) har lång erfarenhet och breda kunskaper om de flesta sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandlas. Vi erbjuder hjälp mot såväl akuta sjukdomstillstånd som uppföljning och kontroller av kroniska sjukdomar. Vi arbetar även med barnavårdcentral, särskilda boenden, hemsjukvård, vaccinationer och intyg. Här på vårdcentralen hanterar vi den största delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Hos oss har vi läkare under specialist- respektive allmäntjänstgöring (ST resp AT). De arbetar under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden arbetar man såväl på vårdcentralen som inom andra specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering/randning. Allmäntjänstgöring är den sista delen innan läkarlegitimation och genomförs efter avslutad läkarutbildning.

läkare

Bild: Annika

Annika Rusko-Andersson

Specialistläkare i allmänmedicin

Bild: Karin

Karin Sand

Specialistläkare i allmänmedicin