Psykologi

Psykologen erbjuder psykologisk behandling och rådgivning vid olika tillstånd såsom:

  • Depression
  • PTSD/Trauma
  • Ångest (panikångest, tvång, social fobi, generell oro, fobier),
  • Ätstörning (beroende på omfattning)
  • Skam- och skuldsvårigheter
  • Kristillstånd
  • Sömnsvårigheter
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Kronisk smärta

På vårdcentralen arbetar vi i första hand med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuder psykologisk behandling individuellt, i grupp samt med hjälp av egenbehandlingsmaterial.
Det första besöket innebär alltid ett bedömningssamtal där psykologen försöker förstå problemet. Efter det så kan psykologen uttala sig om vilken typ av insats/hjälp som bedöms vara mest lämplig.