Sjuksköterskor inkl distriktssköterska

Här jobbar legitimerade distriktssköterskor och sjuksköterskor som har lång erfarenhet. Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom diabetes, astma/KOL och rökavvänjning.
Du som listad patient kan få hjälp med bland annat rådgivning och bedömning, omläggningar, injektioner, rökavvänjning, sutur- och aggraffborttagning, mäta blodtryck, provtagning med mera.

Vi kan även hjälpa dig med läkemedelsnära produkter, exempelvis inkontinens- och diabetesmaterial samt utprovning av stödstrumpor.
Du når oss på telefon 0303-40 47 00 och via vår digitala tjänst Mitt PTJ.

Välkommen!

Sjuksköterskor

Bild: Jenny

Jenny

Astma/KOL-sköterska

Bild: Petra

Petra

Distriktssköterska

Bild: Catharina

Catharina

Leg. sjuksköterska

Bild: Sjuksköterskor inkl distriktssköterska ProfileImageBlock 1

Helena

Diabetessköterska

Bild: Linda

Linda

Leg sjuksköterska