Distriktssköterskemottagning

Våra distriktssjuksköterskor har lång yrkeserfarenhet inom ett stort område som innefattar både akutsjukvård och uppföljning av kroniska tillstånd. De bedömer och följer upp våra patienter.

Vi har korta beslutsvägar och ett nära samarbete vilket säkrar kontinuitet och trygghet.