Egenmätning vid högt blodtryck

Egenmätning vid högt blodtryck (hypertoni) har visat sig vara ett tillförlitligt och smidigt sätt att kontrollera behandlingsresultatet och rekommenderas allmänt när blodtrycksnivån har stabiliserats under pågående behandling.

Fördelar

• Blodtrycken tenderar generellt att ligga lägre vid hemmamätningar än hos distriktssköterskan och läkaren. Vi kallar detta vitarocktryck.

• Man minskar risken för överbehandling av blodtrycket vid egenmätning.

Saker att tänka på och allmänna råd

• Du kan själv genom livsstilen påverka Ditt tryck:
Fysisk aktivitet, medelhavskost, lite salt i maten, ingen eller låg alkoholkonsumtion påverkar trycket nedåt.

• Tobak, fysisk och psykisk stress, låg fysisk aktivitet, salt, osund mathållning, övervikt och splittrade sömnvanor påverkar i stor utsträckning trycket uppåt.

• Notera värden för målblodtryck (det önskade trycket) och puls i din egen mätvärdeslista.

• Det är viktigt att blodtrycket tas på korrekt sätt och under samma betingelser i hemmet för att få jämförbara värden.

• Köp en överarmsmanschett, inte en handledsapparat.
Stäm av manschettens tryck med vår blodtrycksmätare när du kommer på uppföljning för EKG vartannat år.

Gör så här

• Mät blodtrycket i sittande efter 5 minuters vila. Sitt inte med korslagda ben.

• Välj samma arm varje gång, armen ska ligga i midjehöjd, till exempel på ett bord. Trycket kan avvika en del mellan överarmarna.

• Mät inte trycket när du har en infektion.

• Stressa inte när du ska ta trycket.

• Lägg in en rutin i din almanacka och diskutera gärna med din läkare och distriktssköterska hur ofta just du bör kontrollera dig själv.

Kom ihåg att blodtrycket är en biologisk storlek, som beror på många faktorer beskrivna ovan. Ett och annat värde kan få vara
avvikande. Det viktigaste är att medelvärden tagna varje år ligger
på eftersträvad nivå.

• Kontrollera och notera både över- och undertryck. Det högsta trycket skrivs först, därefter sätts ett snedstreck och undertrycket anges. Notera din puls varje gång.

• Ring eller meddela på annat sätt en gång om året två medelvärden på över/undertryck samt puls. Håll dig till intervaller om 5 mm HG/mm kvicksilver, till exempel 140/85.

Dina värden registreras av distriktssköterskan under Mätvärden i journalen och vi har tillsammans god uppsikt över tryck och puls.

• Ta gärna blodtrycket innan du beställer nya blodtrycksmediciner.
Det spar både dig och oss tid om vi alltid vet hur tryck och puls ligger innan vi skriver nya recept. Samla gärna ihop alla dina recept till en årlig beställning.