Förnya recept

Du ringer 0431-23230, recept kan beställas via sjuksköterskan kl 11:00-17:00.

Var noga med att ange aktuell mängd, dosering och styrka. Vi använder oss
av e-recept som kan hämtas på valfritt apotek.

Recept kan också beställas via Mina vårdkontakter.