Avgifter / patientlista


Läkarbesök på vald vårdenhet
(Barn och ungdomar upp till 20 år kostnadsfritt)
200 kr
Läkarbesök för patient listad på annan vårdenhet
(Barn och undomar upp till 20 år kostnadsfritt)
200 kr
Hembesök till patient listad på vald vårdenhet 200 kr
   
   
Besök för vaccination mot influensa och lunginflammation
(patient under 65 år)
Ej fastställt
Vaccination, -övrig, grundavgift 200 kr
   
Uteblivet besök som ej avbeställts 24 h innan bokad tid (gäller även kostnadsfria besök) dubbel avgift