Influensavaccination / resemedicin

Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjuksköterska.

Vaccination mot influensa och pneumokocker
Vaccination mot influensa och pneumokocker är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp.

För övriga kostar vaccination mot säsongsinfluensa 150 kronor. Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, kostar 330-560 kronor beroende på vaccin.

Vaccination av barn
Alla barn erbjuds kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt Socialstyrelsens nationella program för barnvaccination.

Högkostnadsskydd gäller inte
Högkostnadsskydd och frikort gäller inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du heller inte få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

För mer information eller prisuppgifter rörande vaccinationer, kontakta vaccinationsansvarig.

Välkomna!

Båstad Bjäreläkarpraktik