Influensavaccination / resemedicin

Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjukskötersk.

Riskgrupper influensavaccination

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa. Du rekommenderas att vaccinera dig mot influensa om något av följande stämmer in på dig:

Du är 65 år eller äldre.
Du är gravid efter vecka 12.
Du har en hjärtsjukdom.
Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Du har en mycket kraftig övervikt.
Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Du har flera funktionsnedsättningar.

Vaccination mot säsonhsinfluensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa och pneumokocker är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp.

För övriga kostar vaccination mot säsongsinfluensa 150 kronor. Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, kostar 350-600 kronor beroende på vilket vaccin du väljer.

Högkostnadsskydd gäller inte

Högkostnadsskydd och frikort gäller inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du heller inte få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

För mer information eller prisuppgifter rörande vaccinationer, kontakta vaccinationsansvarig.