BVC Sju systrar

Som nybliven förälder kan man ha många frågor och funderingar. Vår målsättning är att ge er den hjälp och stöd som ni önskar. Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling tills ditt barn börjar skolan. Vi följer de riktlinjer som Stockholms läns landsting har satt upp. I basprogrammet ingår bland annat vaccinationer, hälsobesök och bedömning av barnets utveckling.
Föräldragrupper startar löpande för både första och flergångsföräldrar.