Föräldragrupper

På BVC har vi olika föräldragrupper

Förstagångs föräldrar: Vi har grupper för förstagångsföräldrar som startar löpande under året. I en föräldragrupp får du möjlighet att träffa andra föräldrar med barn i samma ålder och prata om frågor kring barn och föräldraskap. Oftast är barnen runt 2-3 månader när gruppen startar. Om du är intresserad av att delta i en grupp prata med din BVC Sjusköterska.

Grupp för flergångsföräldrar:  Vi har grupper för dig som redan har ett eller flera barn. Du får dela erfarenheter med andra föräldrar, samtal runt syskonrelationer och utmaningar i vardagen. På vår anslagstavla vid första vägrummet sitter anmälan till kommande gruppstart.

Spädbarnsgruppen: En liten grupp med 5-6 föräldrar som träffas tillsammans med två BVC sjuksköterskor varannan vecka. Att få barn kan vara en stor omställning och det kan finnas behov av extra stöd och kunskap för att föräldrar och barn ska få det bra tillsammans. Prata med din BVC sjuksköterska om du vill veta mer.

Amningsgrupp:  Samtal i grupp runt svårigheter eller förväntningar runt amning. Vänder sig till dig som är gravid eller redan fått barn. Grupen leds av två BVC sjuksköterskor och en barnmorska. Hör av er till maria.moberg.sjusystrar@ptj.se om du vill vara med.

Övriga grupper: Efter behov startar vi andra grupper, det kan exempelvis vara grupp för  tvilling föräldrar, grupp för ensamstående förälder.