Aktuellt

 

Riktlinjer för att minska risken för smittspridning av  Covid -19:

  • Munskydd eller visir ska användas när ni besöker oss gäller vårdnadshavare. Munskyddet/visir tas på senast vid ankomst till mottagningen och behålls på under hela besöket
  • Tvätta händerna när ni kommer in i våra lokaler. Stanna inte kvar i lokalen längre än nödvändigt efter besöket.
  • Observera endast en medföljande vårdnadshavare per barn och inga medföljande syskon.

  • Vänligen boka om er tid om du eller ditt barn har förkylningssymtom såsom hosta, snuva etc. Gäller  även om det är ytterst små symtom och ni känner er friska.

  • Vi har endast tider för bokade besök. Ingen öppen mottagning tills vidare men under hösten kommer vi att boka in kortare tider där vi normalt har öppen mottagning. Ni får då hjälp med vägning och mätning av vårat mottagningsbiträden Liza.

  • Vi prioriterar vaccinationer samt nyfödda.

  • Alla föräldragruppsbesök är inställda tillsvidare. Gäller även andra besök med gruppen såsom på biblioteket och folktandvården. Öppna förskolan har "rulla vagn" grupper samt träffar på olika lekplatser i kommunen.  www.osteraker.se/oppnaforskolan

För information gällande Coronavirus hänvisar vi till www.1177.se , www.folkhalsomyndigheten.se  samt www.krisinformation.se

For information about Coronavirus visit www.1177.se  and www.folkhalsomyndigheten.se , www.krisinformation.se homesites. If you our your child has a cold with symptom as cough, runny nose etc. please reschedule your time.

 

 

Grupper som rekommenderas vaccination Covid-19
Region Stockholm kommer, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att tillämpa följande prioriteringsordning vid vaccination mot covid-19.

Nedan grupper erbjuds vaccination först och i följande prioriteringsordning om volymerna är begränsade:

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.
I nästa steg kommer övrig personal inom omsorgen, hälso- och sjukvården och övriga personer som tillhör riskgrupper att erbjudas vaccination (en mer detaljerad rekommendation för prioritering håller på att tas fram av Folkhälsomyndigheten).

Först därefter kan övriga personer över 18 år vaccineras

 

    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du barn som blir 18 mån och 5 år. Då kan du boka tid på nätet via www.1177.se 

Tänk på att du bokar till din ordinarie BVC sjuksköterska.

 

Varmt välkomna önskar vi på BVC