Aktuellt

Vi har problem med vissa anknytningsnummer i vår växel. Om du har svårt att komma i kontakt med din BVC sjuksköterska vänligen ring 08-540 801 46 eller skickat ett mail. Mailadresserna finns under fliken kontakt.

      

Familjecentral startar i Österåkerskommun.

Under hösten 2021 kommer samverkansavtalet med Region Stockholm att arbetas fram och det operativa arbetet planeras starta 1 januari 2022.

För att stärka upp stödet och nätverket ytterligare kring små barn och deras familjer startar Österåkers kommun en familjecentral. Inom familjecentralen samverkar barnmorskemottagning, öppen förskola, barnavårdscentral och socialförvaltningens förebyggande verksamheter. Målsättningen är att erbjuda ett brett och samordnat stöd till alla familjer med små barn och att kunna ge extra stöttning när det behövs.

Barnets bästa är i fokus och vårdnadshavare och andra vuxna i barnets närhet ses som den viktigaste resursen i den blivande familjecentralens arbete. Med ett familjecentrerat arbetssätt erbjuds alla blivande föräldrar och föräldrar till barn mellan 0-5 år både generellt och riktat stöd. Familjer som är i behov av extra stöd erbjuds det i ett tidigt skede.

Riktlinjer för att minska risken för smittspridning av  Covid -19:

  • Tänk på att fortfarande hålla avstånd.
  • Tvätta händerna när ni kommer in i våra lokaler. Stanna inte kvar i lokalen längre än nödvändigt efter besöket.
  • Vänligen boka om er tid om du eller ditt barn har förkylningssymtom såsom hosta, snuva etc. Gäller  även om det är ytterst små symtom och ni känner er friska.

  • Vi har endast tider för bokade besök. Ingen öppen mottagning tills vidare men under hösten kommer vi att boka in kortare tider där vi normalt har öppen mottagning. Ni får då hjälp med vägning och mätning av vårat mottagningsbiträden Kristina.

  • Vi prioriterar vaccinationer samt nyfödda.

  • Vi har föräldragrupper för första gångsföräldrar i öppna förskolans lokal. Prata med din BVC sjusksköterska om du är intresserad av att delta i en grupp. Öppna förskolan har "rulla vagn" grupper samt träffar på olika lekplatser i kommunen.  www.osteraker.se/oppnaforskolan

För information gällande Coronavirus hänvisar vi till www.1177.se , www.folkhalsomyndigheten.se  samt www.krisinformation.se

For information about Coronavirus visit www.1177.se  and www.folkhalsomyndigheten.se , www.krisinformation.se homesites. If you our your child has a cold with symptom as cough, runny nose etc. please reschedule your time.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du barn som blir 18 mån och 5 år. Då kan du boka tid på nätet via www.1177.se 

Tänk på att du bokar till din ordinarie BVC sjuksköterska.

 

Varmt välkomna önskar vi på BVC