Familjecentral

Den 1 januari 2022 startade Familjecentralen i Österåkerskommun.

För att stärka upp stödet och nätverket ytterligare kring små barn och deras familjer startar Österåkers kommun en familjecentral. Inom familjecentralen samverkar barnmorskemottagning, öppen förskola, barnavårdscentral och socialförvaltningens förebyggande verksamheter. Målsättningen är att erbjuda ett brett och samordnat stöd till alla familjer med små barn och att kunna ge extra stöttning när det behövs.

Barnets bästa är i fokus och vårdnadshavare och andra vuxna i barnets närhet ses som den viktigaste resursen i den blivande familjecentralens arbete. Med ett familjecentrerat arbetssätt erbjuds alla blivande föräldrar och föräldrar till barn mellan 0-5 år både generellt och riktat stöd. Familjer som är i behov av extra stöd erbjuds det i ett tidigt skede.

Lilla ABC, ny grupp startar den 25/1

Hur kan du stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder?
BVC Sju Systrar har ett samarbete med Öppna förskolan kring en forskningsstudie från Karolinska Institutet för dig med barn mellan 1-2 år.I forskningsstudien vill vi ta redan på om innehållet i lilla ABC har betydelse för att stärka föräldrar och bidra till barns positiva utveckling. Visst låter det spännande!

Om du vill veta mer kontakta Annika Dyrke på tfn: 08-540 801 43 eller mail: annika.dyrke@ptj.se