Familjecentral

Familjecentralen erbjuder tidiga insatser till familjer i Österåkerskommun

Samverkan mellan kommunen och regionen genom familjecentralen bidrar till tidiga insatser för familjer. Tillsammans vill vi trygga uppväxtvillkoren för barnen.

I kommunen har vi en välfungerande tvärprofessionell samverkansgrupp som fångar upp och ger familjer stöd redan under graviditeten. Efter barnets födelse erbjuder barnhälsovården hembesök och därefter görs en planering utifrån familjens behov.

Föräldrar ges stöd enskilt och i grupp. Socialförvaltningens föräldrastödjare i familjecentralen ger föräldrar stöd enskilt och deltar i föräldragrupper.

Familjecentralen har både generella och riktade föräldragrupper. De riktade grupperna vänder sig till familjer som behöver extra stöd i ett mindre sammanhang.

Barnhälsovården tillsammans med öppna förskolan har deltagit i ett forskningsprojekt Lilla ABC som är ett föräldrastödsprogram. Tilltro till den egna föräldraförmågan, föräldrars stress och känslomässiga reglering samt samarbetet mellan föräldrar kommer att följas upp. Barnens sociala och emotionella utveckling kommer att utvärderas.


Det nära samarbetet mellan öppna förskolan, barnhälsovården, barnmorskemottagningen och socialförvaltningen i familjecentralen möjliggör ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på de små barnens villkor.


BVC Sju Systrar, Öppna Förskola, Barnmorskemottagningen, Socialförvaltningen