Välkommen till Knivsta läkargrupp

Knivsta Läkargrupp är en vårdcentral inom Praktikertjänst som har ett vårdavtal med Uppsala läns landsting. Våra patientavgifter överensstämmer med den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Vi arbetar för en personlig och trygg vård nära dig.

Fr o m Augusti, 2023, har vi drop-in för blodprovstagning för dig som har en remiss på papper eller en elektonisk beställning via journalsystemet Cosmic. 

Tider för drop-in-provtagningen är Mån - T
ors, kl. 8.00 - 9.00.

Parkering
Parkeringsplatser finns på framsidan av huset och är uppmärkta med Knivsta Läkargrupp. Dessa platser är till för besökare till oss. Det finns även en handikapparkering på baksidan av huset, nära entrén.

Knivsta Läkargrupp har kontinuerligt samtal med hyresvärden för att efterfråga att det finns tillräckligt med platser.

Vi rekommenderar att besökare är ute i extra god tid för att hitta en parkeringsplats. Om samtliga är upptagna intill huset finns även den stora parkeringen nere vid vägen.

Kontakta Oss