Patientavgifter

Enligt landstingets taxa
Läkarbesök  200 kr
Läkarbesök (patienter under 20 år) 0 kr
Distriktssköterskebesök 200 kr

Diabetessköterskebesök

Dietist

200 kr

200 kr

Provtagning 0 kr
Provtagning vid läkarbesök 0 kr
Sjukintyg via telefon

200 kr

Sjukgymnastbesök 200 kr
Sjukgymnastbesök (patienter under 20 år) 0 kr

Psykologbesök

200 kr
Psykologbesök (patienter under 20 år) 0 kr

 

Högkostnadskort och frikort gäller. Frikortsgränsen är 1400 kr.