Patientavgifter

Enligt landstingets taxa
Läkarbesök  150 kr
Läkarbesök (patienter under 20 år) 0 kr
Distriktssköterskebesök 150 kr

Diabetessköterskebesök

Dietist

150 kr

150 kr

Provtagning 150 kr
Provtagning vid läkarbesök 0 kr
Sjukintyg via telefon

150 kr

Sjukgymnastbesök 150 kr
Sjukgymnastbesök (patienter under 20 år) 0 kr

Psykologbesök

150 kr
Psykologbesök (patienter under 20 år) 0 kr

Högkostnadskort och frikort gäller.