Psykolog och Kurator

För att boka tid till psykolog eller kurator ring mottagningssköterska på telefon 018 - 617 68 70. Vi tar emot patienter som fyllt 18 år.

Här på mottagningen arbetar:

Psykolog Gabriella Ejeskog

Terapeut Gunn-Henny Dahl, arbetar förmiddag på fredagar

För barn och ungdomar finns flera alternativ:

• Barn- och ungdomshälsan. De tar emot barn och unga från 6 år upp till och med 18 år. Ta kontakt med telefonrådgivningen som barn- och ungdomshälsan har tillsammans med BUP, telefonnumret är 018-611 25 29. Remiss behövs inte.

• BUP. Det krävs remiss från vårdcentral eller skolans elevhälsa alternativt en egen vårdbegäran, som vårdnadshavare eller barn/ungdom kan lämna själv genom att ringa BUP:s personal på telefon 018-611 25 29.

• Skolkurator. Prata med mentor, lärare eller annan skolpersonal och efterfråga samtal, själv eller tillsammans med klasskamrat/-er.

KBT på nätet

Det går att få KBT på nätet för dig som bor i Uppsala län och är över 18 år. Det som erbjuds är stöd och behandling vid depression, paniksyndrom, social ångest, stress och utmattning samt sömnsvårigheter. För vidare information gå in via 1177.

Neuropsykiatrisk problematik

Har du utmaningar i vardagen som du tror eller vet beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Välkommen att boka tid till psykolog här på mottagningen för konsultation. Du kan också kontakta Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Närvårdsteamet ger stöd till dig som är över 18 år och bor i Uppsala län och som har eller tror dig ha ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd.

De ger dig information och kunskap om:

• vad en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär
• konsekvenser i vardagen
• vad som kan göra vardagen enklare
• stöd som finns i samhället.

Närvårdsteamet NPF är lätta att nå, finns i centrala Uppsala. Ring 018-727 0568 eller skicka e-post till narvardsteametnpf@regionuppsala.se om du vill boka tid för ett besök.

Psykolog - gruppbehandlingar och föreläsningar

Våga fråga - det räddar liv
Föreläsningar som riktar sig till föräldrar eller anhöriga till någon som mår dåligt och skulle kunna ha tankar på att ta sitt liv. Vi pratar om självmordstankar och självmord i Sverige samt viktiga varningssignaler att vara uppmärksam på. Fokus ligger även på att våga fråga om självmordstankar samt rollen som anhörig. Föreläsningarna ges i par där det är viktigt att kunna delta vid båda tillfällen. Var god se information under "Nyheter".

Medveten Närvaro
Gruppbehandling med fokus på att du får lära sig olika strategier för återhämtning, ökad balans i tillvaron samt att skapa förutsättningar att kunna ta aktiva val mot det som är viktigt för dig. Vänder sig till en bred grupp, till dig som nu eller tidigare upplevt nedstämdhet/depression, oro/ångest eller stressrelaterad psykisk ohälsa.
Mer information (kommer inom kort).

Stressföreläsning
Föreläsning som är öppen för alla som vill få information om stress och stresshantering. Kommande föreläsningar.

Balansera dig ur stress
Gruppbehandling som vänder sig till dig med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den lämpar sig både i förebyggande syfte, för att ge hjälp till att bromsa och skapa balans, och vid rehabilitering, för att bygga upp stabilitet och balans vid återgång till arbete och vardag.
Mer information.

Livskvalité och Smärta
Gruppbehandling i form av Multimodal rehabilitering, vilket innebär en kombination av psykologisk behandling och fysisk aktivitet/träning. Planerad start hösten 2020.

Psykolog – arbetsblad

För nedladdning och utskrift hemma.

Aktivitetsdagbok
Sömndagbok
Funktionell analys SARK
Möjligheter
Randiga dagar – växla aktivitet

Mindfulness

Mindfulness-kurs för nybörjare

Intresserade kan anmäla sig via telefon, 018-617 68 70. Det är/blir en mindre grupp på max 5 deltagare.

Innehåll: kroppsskanning, våra fem sinnen, andning och mindfulness-yoga.

Varmt välkomna!