Dietist

Dietist Karin Jonsson arbetar deltid en dag i veckan. Tid bokas via sköterska på telefon eller vid planerat besök hos läkare eller sköterska. Ingen remiss behövs. Karin är även diplomerad rökavvänjare. Besöksavgiften är 200 kr/besök och ingår i högkostnadsskyddet.