Övrig personal

Johan Ahlgren
Arbetar som undersköterska och har ansvar för laboratoriet. Blodtryckskontroller, EKG kan även bokas till honom. 

Linnea Friberg
Arbetar som undersköterska. Är bl a på laboratoriet och även i receptionen. Linnea tar även emot patienter för EKG, blodtryck, öronspolning, såromläggning och stygnborttagning.

Ia Seppälä
Arbetar som undersköterska.

Tommy Wiklund
Ansvarar för receptionen. Är även IT-ansvarig på mottagningen.

Nilla Åström
Arbetar som medicinsk sekreterare och sitter i receptionen vid behov.