Övrig personal

Tommy Wiklund, ansvarar för receptionen. Är även IT-ansvarig på mottagningen.

Nilla Åström, arbetar som medicinsk sekreterare och sitter i receptionen vid behov.

Charlotte Eriksson och Jeanette Carlsson, vikarierande medicinska sekreterare.

Ida Elovsson, arbetar i receptionen på fredagar.