Övrig personal

Tommy Wiklund, ansvarar för receptionen. Är även IT-ansvarig på mottagningen.

Nilla Åström, arbetar som medicinsk sekreterare och sitter i receptionen vid behov.

Ida Elovsson eller Saga Englund, arbetar i receptionen på fredagar.