BVC

Välkommen till vår barnavårdcentral!

Vi erbjuder:

  • Regelbundna och individanpassade kontroller av utveckling och tillväxt
  • Vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram
  • Samtal och rådgivning
  • Föräldragrupper och spädbarnsmassage