Fysisk aktivitet på recept FaR

Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla bland annat kärlkramp, diabetes, högt blodtryck och är effektivt vid depression.

Så här går det till:

  • Du träffar receptmottagare som tillsammans med dig följer upp receptet för att öka din fysiska aktivitet utifrån dina föresättningar. Du erbjuds hälsosamtalbåde för din aktuella livssituation men ocksåför dina levnadsvanor i stort.
  • Genom motiverande samtal deltar du för att skapa den förändring som är viktig för dig.
  • Du kan få hjälp att hitta den träning som passar dig och att planera den. Du erbjuds uppföljning under ett års tid. Besöken vid FaR är kostnadsfria.

Din läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska kan ge dig Fysisk aktivitet på recept om det behövs. Du kan nå Fysisk aktivitet på recept via e-tjänsterna på 1177.se. När du loggat in och lagt till mottagningen(FaR) har du möjlighet att boka om eller boka av din tid eller be om att bli kontaktad.