Rehabiliteringskoordinator

Vår rehabiliteringskoordinator finns som stöd för dig som är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven.

Vår rehabkoordinator:

  • Tydliggör informationen gällande frågor runt din sjukskrivning och ger stöd i rehabiliteringens olika faser
  • Gör rehabplan tillsammans med dig
  • Samarbetar med din arbetsgivare