Fysioterapi/sjukgymnastik

Du kan vända dig till sjukgymnast/fysioterapeut vid alla typer av besvär i rörelseapparaten liksom vid skador till följd av sjukdomar och funktionsnedsättning som påverkar din fysiska förmåga. Det kan tex handla om led- och muskelbesvär, smärthantering eller stresshantering.

Vi erbjuder:

Vi kan erbjuda allt från träning, idrottsskademottagning, till olika behandlingsmetoder och rådgivning.