Vårt vårdutbud

Alla våra mottagningar har samma vårdutbud.

Barnavårdscentral

Barnhälsovård

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Diabetessköterska

Diabetessköterska

AdobeStock_483222747.jpeg

Hälsosamtal

Hälsosamtal

AdobeStock_275598769.jpeg

Mödravårdscentral

Mödrahälsovård

AdobeStock_292615074.jpeg

Provtagning

Provtagning

AdobeStock_74206428.jpeg

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

AdobeStock_483091142.jpeg

Rehab

Rehab

AdobeStock_113268373.jpeg

Sekreterare / Administratör

Sekreterare / Administratör

AdobeStock_196171313.jpeg

Servicepunkter

Servicepunkter

AdobeStock_231843788.jpeg

Sjukskrivning

Sjukskrivning

AdobeStock_117340441.jpeg

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagning

AdobeStock_269686327.jpeg

Vaccination

Vaccination

AdobeStock_486877652.jpeg