Psykisk ohälsa

Hos oss kan du träffa en kurator/KBT-terapeut eller en legitimerad psykolog beroende på din situation och dina behov.

Kurator / KBT-terapeut

Vi behandlar bland annat lättare/måttlig depression, ångest, livskris samt stressutlöst ohälsa som inte beror på din arbetssituation. 

Hälsocentralen kan erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en korttidsterapi. Innan vi påbörjar terapin inleder vi med ett eller flera bedömningssamtal mellan dig och kuratorn för att kunna ta ställning om behandling på Hälsocentralen är det rätta för dig.

Leg psykolog

Vi arbetar med korttidsfokuserad KBT-terapi (ACT) och tar emot människor som lider av lätt till måttlig psykisk ohälsa, primärt ångest, depression, stress. Vi behandlar även trauma/PTSD där problembilden faller inom måttlig psykisk ohälsa. Vi erbjuder även screening för neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, ADD, AST och liknande.

För närvarande har vi psykolog en dag i veckan på distans.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi används med stor framgång som behandling främst vid depressioner och ångest. Utmärkande för dessa sjukdomar är att det uppstår en ond cirkel hos patienten i det tankemönster som blir rådande. Kognitiv beteendeterapi ger en effektiv möjlighet till att bryta det negativa mönstret genom att få patienten att förstå vilka processer som skapar depressionen/ångesten.

Behandlingen innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål, vilket förutsätter motivation och tid. Hemuppgifter mellan sessionerna ingår i behandlingen. 

Har du andra problem?


Sorg

Om du behöver samtal vid sorg erbjuder kyrkan olika typer av samtal. 

Kyrkans webbplats: www. svenskakyrkan.se/kiruna

Relationsproblem

Om du behöver samtal vid relationsproblem kan du kontakta familjerådgivningen. Man kan även gå i enskilda samtal om problematiken handlar om relationer i någon form.

Telefon för tidsbokning: 073-098 06 60

Missbruk

Om du behöver samtal kring missbruk och beroende av alkohol och/eller droger kan du kontakta Mottagningshandläggare hos Kiruna kommun för vägledning och stödinsatser.

Telefon: 0980-708 03 eller 0980-705 64

Arbetssituation

Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller din arbetssituation och ditt mående. Arbetsgivaren ansvarar för det organisatoriska och det sociala arbetet kring AFS 2015:4 som trädde i kraft under 2016.