Vårt vårdutbud

Vi erbjuder mottagningsverksamhet inklusive hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt rådgivning och hembesök. På denna sida kan du läsa mer om vårt vårdutbud.

Barnavårdscentral

Barnavårdscentral

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård

AdobeStock_235656841.jpeg

Dietist

Dietist

ella-olsson-KPDbRyFOTnE-unsplash.jpg

Fysioterapi

Fysioterapi

AdobeStock_281999165.jpeg

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

AdobeStock_483091142.jpeg

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

AdobeStock_117340441.jpeg

Rådgivning

Rådgivning

AdobeStock_275598769.jpeg

Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande vård

Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande vård

AdobeStock_2387... beskuren.jpeg