Diabetessköterska

Våren är här och det är också vår nya diabetessjuksköterska Klara Hindbeck! Klara har 24 års erfarenhet av att arbeta med diabetes men hon är också utbildad tobaksavvänjare och alkoholrådgivare. Du som vill ha stöttning inom dessa områden är välkommen att lista dig och boka besökstid. Det gör du via telefonnummer 018- 47 00 800 eller via 1177.seVälkommen!