Psykologinsats vid psykisk ohälsa

Stockholm Kids BUMM erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar 6-17 år som redan har en pågående kontakt på mottagningen och uppvisar symtom på lätta till medelsvåra symtom på psykisk ohälsa.

Vad innebär kontakt med psykolog på Stockholm Kids?

Anledning till kontakt med psykolog hos oss kan t.ex. vara oro, ångest, nedstämdhet, IBS-besvär, sömnproblem, stress, utbrott och konflikter i familjen - samtidigt som barnet/ungdomen redan har en etablerad kontakt på mottagningen med barnläkare/barnpsykiater utifrån kroppsliga besvär/ADHD. Om barnet/ungdomen inte har samtidiga kroppsliga besvär är det till första linjens psykiatri via vårdcentralen/husläkarmottagningen som barnet/ungdomen är listad på de hänvisas.

Våra psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT: kognitiv beteendeterapi). Kortfattat innebär det att vårt arbete utgår från en problemformulering och genomförs sedan på ett strukturerat och målinriktat sätt.

Till första besöket ser vi helst att vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet eller ungdomen om inte annat överenskommits. Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal där svårigheterna kartläggs. Psykologen återger sedan bedömningen som kan resultera i behandling på Stockholm Kids eller hänvisning till annan vårdinstans, exempelvis BUP. En behandling hos oss innehåller behandlingsplan, mål och sammanfattning (vidmakthållandeplan) om vad ni lärt er och kan behöva jobba vidare med. Behandlingen utvärderas med skattningsformulär. Psykologbesöken är 40 minuter.

Vi tar inte emot akuta psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till BUP En väg in vardagar mellan kl.08:00-16:00, tfn: 08-123 524 50. På kvällar, nätter och helger BUP Akutenhet tfn: 08-123 669 00