Intyg & avgifter

Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Avgiftsfria intyg, exempel:

Försäkringskassan
Alla intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria.
Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)

Avgiftsbelagda intyg, exempel:

Intyg till Transportstyrelsen för lämplighetsbedömning: 1 125 kr.
Intyg inför resa (utöver medicinering)/intyg avseende reseåterbud: 375 kr.
Mer omfattande intyg som rör barns förskole-/skolsituation: 375 kr.

Här kan du läsa mer om avgifter för intyg.