Barnmedicin

Hos oss arbetar barnläkare med kompetens inom många områden, bland annat barnmedicin, barnallergologi, barnneurologi, barnpsykiatri. Stockholm Kids BUMM arbetar på uppdrag av Region Stockholm, alla besök är därmed kostnadsfria.

Specialistläkarmottagning

Barn och ungdomar 0-17 år kan komma till vår mottagning för medicinska utredningar och behandlingar. Det kan exempelvis handla om allergier, astma, eksem, tillväxt, obesitas (mer information nedan), magbesvär, hudbesvär, hormonella besvär, infektioner, sängvätning, huvudvärk, migrän, epilepsi, sömnstörningar, tics och mycket mera. Från den 1 juni inför Region Stockholm remisskrav för att komma till oss. Legitimerad vårdpersonal från t.ex. vårdcentral/husläkarmottagning, BVC, elevhälsa, rehab, barnsjukhusen kan skriva remiss. OBS! Barn 0-6 månader omfattas inte av remisskravet, se nedan. 

Lättakut

Bebisar 0-6 månader kan komma till oss utan remiss vid tillfälliga besvär såsom tillfällig feber, förstoppning, skrikighet, utslag, magbesvär m.m. Ring oss (08-128 323 00) knappval 1. Har vi möjlighet erbjuds tid samma dag.

Obesitas

Alla barn och ungdomar 3–17 år med fetma eller övervikt med medicinsk påverkan eller andra riskfaktorer tas emot på Stockholm Kids. Vi tar emot remiss från läkare/sjuksköterska på bvc, skolhälsovård eller vårdcentral. 

Behandlingen består av kombinerad levnadsvanebehandling vilket innebär stöd till beteendeförändringar som påverkar levnadsvanor, framför allt matvanor, fysisk aktivitet och stillasittande. Besöken på mottagningen består av fysiska besök och kan kombineras med ett kliniskt validerat digitalt hjälpmedel.

Obesitasteamet består av barnläkare, barnsjuksköterska och barnpsykolog. Vid första besöket träffar du/ni barnläkare och tid är avsatt för information och frågor. Utifrån detta samtal kommer ni att erbjudas plats i behandling och tillsammans med teamet gå igenom en preliminär behandlingsplan. Vid behov/önskemål remitterar vi barnet/ungdomen till dietist och fysioterapeut.

För närvarande har vi korta väntetider.