Ditt besök

Öppettider Reception
Måndag - fredag 8:00 - 16:30

Anmäl dig och betala avgiften i receptionen. Avgiften för läkarbesök är 275 kr, även sköterskebesök kostar 275 kr. Frikort gäller. Barn och ungdom upp till 18 år betalar inte. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

Högkostnadsskyddet för sjukvård 1.400 kr.

För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort.

Vid uteblivet besök debiteras avgift, 400 kr fr o m 20 09 01. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan planerat besök annars debiteras avgift.

Medtag och visa legitimation.