Vaccinationer

Information om covid-19 vaccination finns att läsa under rubriken covid-19.
Information finns även att läsa på 1177. 

Vaccinering t.ex TBE hänvisas till vaccinationscentral.