Rökavvänjning

Vill du ha hjälp att sluta röka eller snusa?
Du kan ringa till Sluta Röka Linjen på telefonnr 020-84 00 00.
Under pågående pandemi finns det begränsade resurser för rökavvänjning hos oss på Stureby vårdcentral. 

På Stureby vårdcentral hjälper vi dig, framför allt genom individuella rökavvänjningssamtal. Dessa leds av särskilt utbildad personal och en läkare är avdelad som medicinskt ansvarig. Ring på telefonnr 08-128 187 72 för mer information.