Äldremottagning

Stureby vårdcentral har öppnat en Äldremottagning med start 2016 04 25. Målgrupp är patienter 75 år och äldre listade eller som tänker lista sig på vårdcentralen. Direkttelefon 070-752 51 76 telefontid kl 11-12, övrig tid hänvisas till 08-128 187 72. Tidsbokad tid till sköterska. Vi hjälper till med: Läkemedelsgenomgångar, blodtryckskontroll, såromläggningar, inkontinens, vårdplaneringar, hjälpmedel, information om kost. Vi svarar på frågor om vård och hälsa.
Covid-19 och den rådande situationen medför att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet därefter för att förhindra smittspridning.