Diabetes

Diabetessköterskan ger dig som diabetiker och eventuellt dina anhöriga utbildning, stöd och råd som skall underlätta för din egenvård. Vid behov förskriver vi blodsockerapparater med tillbehör.