Diabetes

Distriktssköterskan ger dig som diabetiker och eventuellt dina anhöriga utbildning, stöd och råd som skall underlätta för din egenvård. Vid behov förskriver vi blodsockerapparater med tillbehör. Din distriktssköterska är också din diabetessköterska.